Ta kontroll över ditt företags IT-säkerhet

I en digital era där data är lika värdefull som valuta, har IT-säkerhet blivit en kritisk komponent för varje företag. Cyberhot utvecklas ständigt och blir alltmer sofistikerade, vilket gör det avgörande för företag att förstå och skydda sig mot dessa risker. Denna artikel utforskar de vanligaste cyberhoten och erbjuder strategier för att stärka företagets försvar mot dem.

Cyberhot som virus, ransomware och andra former av skadlig kod utgör allvarliga risker för företag av alla storlekar. En enda säkerhetsöverträdelse kan leda till katastrofala ekonomiska förluster, skada på företagets rykte och förlust av kundförtroende. Att förstå dessa hot och implementera effektiva skyddsåtgärder är inte längre ett alternativ utan en nödvändighet. I denna djupgående titt på IT-säkerhet, kommer vi att utforska de mest framträdande hoten och de bästa praxis för att säkra företagets digitala tillgångar.

Vanliga Cyberhot

Digitalisering innebär tyvärr att det finns risker att bli utsatt för bedragare och hackare. Cyberattacker blir alltmer avancerade, med AI och deepfake-teknik vilket gör det svårare att upptäcka och avvärja hot. Det gäller att ligga steget före, här går vi igenom vanliga cyberhot så du kan ligga steget före och skydda dig och ditt företag mot dataintrång.

Spoofing (Förfalskning): Innebär att en angripare förfalskar något för att lura system eller användare. Det kan vara en e-postadress, en telefonnummeridentitet (Caller ID), en webbplats eller till och med IP-adresser. Målet är att få offret att tro att kommunikationen kommer från en betrodd källa. Spoofing används ofta som en del av en större attack för att dölja angriparens identitet eller för att initiera en phishing-attack.

Phishing (Nätfiske): En specifik typ av bedrägeri där angriparen försöker lura mottagaren att avslöja känslig information som lösenord eller bankuppgifter. Detta görs vanligtvis genom att skicka en e-post eller meddelande som ser ut att komma från en legitim källa, som en bank eller en känd tjänst. Phishing kan också innefatta länkar till falska webbplatser som ser äkta ut, där användarna uppmanas att ange sin information.

Spam (Skräppost): Oönskade, ofta massutsända e-postmeddelanden som skickas till ett stort antal mottagare. Syftet med skräppost kan variera – det kan handla om reklam för produkter eller tjänster, spridning av skadlig kod, phishing-försök eller bara för att sprida irriterande innehåll. Skräppost är generellt sett ett sätt att nå ut till många användare med minimal ansträngning, och även om det inte alltid är skadligt, är det ofta irrelevant och tidskrävande för mottagaren att hantera.

Ransomware: Vid ransomeware attacker används en typ av skadlig programvara (malware) som krypterar offrets filer eller låser användaren ute från deras system. Angriparen kräver sedan en lösensumma, ofta i form av kryptovaluta, för att ge offret nyckeln till att dekryptera filerna eller återställa åtkomsten till systemet.

Account Takeover, ATO (kontoövertagande): Kapning av lösenord och sociala medie-konton faller under kategorin Account Takeover. Dessa brott är en form av cyberbedrägeri där angriparen får tillgång till och tar kontroll över en annan persons onlinekonto, vanligtvis genom att stjäla eller gissa lösenordet. När en angripare har tillgång till ett konto kan de utföra bedrägliga aktiviteter, stjäla personlig information, sprida skadlig kod eller använda kontot för att lura andra. Det är viktigt att skydda sina konton med starka, unika lösenord och aktivera tvåfaktorsautentisering där det är möjligt för att minska risken för kontoövertagande. Kontoövertagande kan ske genom följande metoder:

 • Phishing: där användaren luras att avslöja sina inloggningsuppgifter.
 • Credential Stuffing: där tidigare läckta användarnamn och lösenord testas på olika webbplatser.
 • Keylogging: där skadlig programvara registrerar tangenttryckningarna på användarens enhet.
 • Social Engineering: där angriparen använder psykologiska knep för att få användaren att avslöja sina inloggningsuppgifter.

Malware (skadlig kod): En övergripande term som används för att beskriva olika typer av skadliga programvaror designade för att skada, exploatera eller på annat sätt utföra oönskade åtgärder på en datorsystem eller nätverk. Två av de mest kända typerna av skadlig kod är virus och trojaner. Man kan skydda sig mot dessa genom att använda pålitliga antivirusprogram, hålla programvara uppdaterad, undvika misstänkta nedladdningar och bilagor, samt genom att följa goda cybersäkerhetspraxis.

 • Virus: Ett datorvirus är en typ av skadlig kod som kan kopiera sig själv och infektera en dator utan användarens medvetande eller tillåtelse. Ett virus kan spridas när det är bifogat till ett program eller dokument som användaren kör eller öppnar. När det är aktiverat kan viruset skada programvara, filer och operativsystem. Virus kan också sprida sig över nätverk och via utbytbara medier som USB-minnen.
 • Trojaner: En trojan är en typ av skadlig kod som ofta förkläds till legitima program. Användare lurades att installera dem eftersom de verkar vara säkra eller användbara. När de väl är aktiverade, kan trojaner ge cyberbrottslingar fjärråtkomst till systemet. Till skillnad från virus, kan inte trojaner kopiera sig själva, men de kan vara lika skadliga. Exempel på skadliga åtgärder som en trojan kan utföra inkluderar att stjäla data, installera mer skadlig kod, eller skapa en bakdörr i säkerhetssystemet som kan användas av andra skadliga aktörer.

Identitetsstöld: Personliga uppgifter är information som kan användas för att identifiera en individ, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och bankuppgifter. Denna information är ofta målet för cyberbrottslingar eftersom den kan användas för att begå bedrägeri eller identitetsstöld. För att skydda sig mot ID-kapning är det viktigt att vara försiktig med var och hur man delar personlig information, att regelbundet kontrollera sina kontoutdrag och kreditrapporter, att använda starka och unika lösenord, samt att vara uppmärksam på tecken på obehörig aktivitet. Dessutom är det viktigt att hålla sin e-legitimation säker och att aldrig dela sina inloggningsuppgifter med någon.

 • E-legitimation: En elektronisk identifikation som gör det möjligt för individer att legitimera sig och signera digitala handlingar på internet. I Sverige är BankID ett vanligt exempel på e-legitimation. E-legitimationer är säkra och används för att genomföra transaktioner och tillgång till tjänster hos banker, myndigheter och andra organisationer på ett säkert sätt.
 • ID-kapning (identitetsstöld): inträffar när någon olovligen använder en annan persons personliga uppgifter för att begå brott, som att ta ut lån, skriva kontrakt eller göra inköp i den drabbade personens namn. ID-kapning kan leda till ekonomisk förlust för offret och kan även skada offrets kreditvärdighet och rykte.

Kortbedrägerier: Tillhör kategorin finansiella bedrägerier eller betalningsbedrägerier. Denna typ av bedrägeri innefattar obehörig användning av kreditkort, betalkort eller andra betalningskort för att genomföra transaktioner utan kortinnehavarens tillstånd. För att skydda sig mot kortbedrägerier är det viktigt att hålla sina kort och kortuppgifter säkra, regelbundet kontrollera kontoutdrag, använda säkra betalningsmetoder online, och snabbt rapportera till sin bank om kortet försvinner eller om det finns misstänkta transaktioner. Kortbedrägerier kan ske på flera olika sätt, inklusive:

 • Skimming: där kortuppgifter stjäls när kortet används i en manipulerad kortläsare.
 • Phishing: där bedragare lurar till sig kortuppgifter genom falska e-postmeddelanden eller webbplatser.
 • Fysisk stöld: där kortet stjäls och används för att göra inköp eller ta ut pengar.
 • Onlinebedrägerier: där stulna kortuppgifter används för att göra inköp på internet.

Säkerhetsstrategier

Det första steget i att skydda ditt företag är att implementera en robust säkerhetsstrategi. Detta inkluderar regelbundna säkerhetsbedömningar, uppdatering av programvara och operativsystem, och utbildning av anställda om säkerhetsbästa praxis. Användning av starka lösenord, tvåfaktorsautentisering och kryptering av känslig data är grundläggande åtgärder som kan göra en stor skillnad. Se också till att skydda alla dina enheter.

Säkerhetslösningar

Det finns en mängd tekniska lösningar tillgängliga för att skydda ditt företag online. Brandväggar och antivirusprogram är första linjens försvar mot intrång och skadlig kod. Intrusion Detection Systems (IDS) och Intrusion Prevention Systems (IPS) kan övervaka och blockera misstänkt nätverkstrafik. För molnbaserade tjänster är det viktigt att välja leverantörer som erbjuder starka säkerhetsprotokoll och att använda Cloud Access Security Brokers (CASBs) för att hantera och säkra molntjänster.

Incidenthantering och återhämtning

Trots bästa ansträngningar kan incidenter inträffa. En välplanerad incidenthanteringsplan är avgörande för att snabbt kunna svara på och återhämta sig från säkerhetsincidenter. Detta bör inkludera steg för att isolera intrånget, utvärdera omfattningen av skadan, och återställa system och data från säkerhetskopior.

Trender och Innovationer

Cybersäkerhetslandskapet förändras ständigt, och företag måste hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och innovationerna. Artificiell intelligens och maskininlärning blir alltmer integrerade i säkerhetslösningar, vilket ger bättre förmåga att förutse och svara på hot. Blockchain-teknologi erbjuder nya sätt att säkra transaktioner och identiteter online.